0 2 jaar 24 6 jaar 5in de tunneltuin1groen bij schoolpleinen    

Initiatief Jaar en Dag van de Groene Kinderopvang

LogoGCHet idee voor een Jaar van de Groene Kinderopvang en de daaruit voortvloeiende Dag van de Groene Kinderopvang is ontstaan bij Stichting Groen Cement.

Groen Cement is in 2009 opgericht met het doel iedereen die zich met de relatie kind & natuur bezighoudt met elkaar te verbinden. We slaan een brug tussen professionals in de kinderopvang en professionals op het gebied van natuur en milieu. Stichting Groen Cement biedt een platform, waar partijen elkaar kunnen inspireren, informeren, motiveren, ontmoeten en inschakelen. Zo maken we inzichtelijk bij wie je kunt aankloppen voor informatie, hulp of advies. Een van de activiteiten van Stichting Groen Cement is het uitreiken van het ‘Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang’ aan kinderopvangorganisaties die aan bepaalde ‘groene criteria’ voldoen en hiermee een belangrijke basis leggen voor natuurbeleving binnen hun organisatie. Meer informatie over het kwaliteitsmerk en hoe je dit kunt aanvragen vind je op www.groencement.nl/kwaliteitsmerk.

Groen Cement is een stichting zonder winstoogmerk met een vrijwillig bestuur. Groen Cement heeft inmiddels een uitgebreid netwerk van 'groene metselaars'. Allen zijn professionals op het gebied van natuur(educatie) en/of kinderen. Meer informatie over bestuur, metselaars en activiteiten van Groen Cement vind je op www.groencement.nl.

Logo Vakblad KO Blok roze

Partner van het eerste uur is het Vakblad Kinderopvang. Het vakblad brengt management en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang nieuws over belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied. En daarnaast biedt het praktijkverhalen, tips en ideeën om direct toe te passen in de werkpraktijk. Meer informatie kun je vinden op www.kinderopvangtotaal.nl. Daar kun je je ook abonneren op een wekelijkse nieuwsbrief.